Kontakt

AgenDix - 
Applied Genetic Diagnostics - 
Gesellschaft für angewandte molekulare Diagnostik mbH

Fiedlerstr. 36
01307 Dresden

Tel: 0351 456 975 0
Fax: 0351 456 975 22 
http://www.agendix.de
e-mail:
Geschäftsführer: Prof. Dr. Christian Thiede
Amtsgericht Dresden HRB 19317

Anschrift

AgenDix -
Applied Genetic Diagnostics -
Gesellschaft für angewandte molekulare Diagnostik mbH

Fiedlerstr. 36
01307 Dresden

Tel: 0351 456 975 0
Fax: 0351 456 975 22